Seksuaalisuus, mitä se on?

Seksuaalisuus on yksi ihmisen perustarve. Se on meidän sisäinen ominaisuus ja on meissä syntymästä kuolemaan eikä sitä voi erottaa muusta ihmisenä olemisesta. Seksuaalisuutemme sisältää seksuaalisen kehityksemme ja biologisen sukupuolemme. Siinä on meidän sosiaalisen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen sukupuolirooli. Samoin seksuaalisuuteen sisältyy jokaisen henkilökohtainen seksuaalinen suuntautuminen, nautinto, intiimiys sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuuteen kuuluu myös paljon tunteita: hellyys, aistillisuus, yhteenkuuluvuuden tunne, lämpö, läheisyys, avoimuus ja turvallisuus sekä fyysinen tyydytys. Seksi on toimintaa seksuaalisuudessa. 

Ihmiset sekä kokevat että ilmaisevat seksuaalisuuttaan eri tavoin: Ajatuksin, fantasioin, haluin, uskomuksin, asentein ja arvoin. Tämä tulee esille käyttäytymisessä ja erilaisissa rooleissa niin pari- kuin muissakin ihmissuhteissa. 

Ihmisen seksuaalisuus on laaja ja muuttuva. Seksuaalisuus kehittyy, muuttaa ilmenemistään ja tarkoitustaan koko ihmisen elämän ajan elämänkokemuksen ja elämäntilanteiden mukaan. Seksuaalisuuteen vaikuttaa aina myös aika, historia, elinympäristön kulttuuri ja uskonto. Elämänolosuhteet vaikuttavat meidän käsitykseen seksuaalisuudestamme, myös olemisesta tyttönä ja poikana, naisena ja miehenä. 

Seksuaalisuutta voidaan ajatella välineenä, jonka avulla jokaiselle löytyy oma tapa elää ja olla olemassa, ilmaista itseään, ymmärtää elämää ja rakastaa.

Vaikeudet olla seksuaalisesti onnellinen

Seksuaalisuudessa ilmenevät väliaikaiset, pidempiaikaiset tai traumojen aiheuttamat häiriöt usein voimakkaasti ihmisen seksielämään ja yleiseen tyytyväisyyteen itsestään ja usein myös kumppania kohtaan. Seksuaalielämän häiriöt voivat tulla esille esimerkiksi haluttomuutena, kiihottumisen häiriönä, orgasmisvaikeuksina tai parisuhderiitoina. Seksuaalisuus on herkkä alue ja se läpäisee kaikki elämän tasot. Siksi seksuaalisuus on hyvin häiriöaltis.

Saattaa olla, että toiminnallinen seksi sujuu ihan hyvin, mutta ihminen ei saa siitä tyydytystä, rentoutusta tai energiaa. Tällöin oireina saattaa olla esimerkiksi erilaiset kivut, tunne-elämän vaikeudet, kommunikaatiovaikeudet, huono itsetunto tai jopa oman seksuaalisuuden kieltäminen.

Joskus pakonomainen tai itseä ahdistava seksuaalinen käyttäytyminen, esimerkiksi erilaiset seksiaddiktiot tai vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen, voivat olla oireita joistain selvittämättömistä seksuaalisen kehityksen häiriöistä.

Jotkut psyykkiset tai fyysiset sairaudet voivat aiheuttaa vaikeuksia seksielämässä samoin seksielämän vaikeudet voivat aiheuttaa psyykkisiä tai fyysisiä oireita.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on yksilö- ja/tai pariterapiaa. Seksuaaliterapiassa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, mahdollisen parisuhteen tilanne, asiakkaan ja kumppanin kokema seksuaalielämän ongelma sekä yksilön ja parin voimavarat.

Seksuaaliterapiassa katsotaan häiriön/oireen taakse ja pyritään käsittelemään oireen synnyttäviä tekijöitä. Oireilla on aina jokin merkitys ja mielekkyys. Tämän oivaltaminen on tärkeimpiä asioita seksuaaliterapiassa. Seksuaaliterapeutti auttaa ihmistä auttamaan itseään ongelmallisissa tilanteissa. Tällöin ei pääse syntymään haitallisia riippuvuussuhteita terapeuttiin. Hyvin tärkeää on myös oppia oma ja parisuhteen dynamiikka, mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman seksuaalisen toiminnan ja tunteen suhteen.

Seksuaaliterapiassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. seksuaalihistoria ja sen vaikutus nykyiseen seksuaalisuuteen, parisuhdekysymykset, itsensä ilmaiseminen, kuunteleminen, tunteet ja minäkuva. Muita tärkeitä teemoja ovat läheisyys ja etäisyys suhteessa toiseen ihmiseen sekä vastuun ottaminen omasta elämästä ja tarpeestaan olla seksuaalisesti onnellinen. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta löytämään vastauksia itsestään, olla ikään kuin tulkkina asiakkaalle. 

Käsiteltävistä asioista ja niiden vaativuudesta riippuu, miten pitkän ajan terapiaprosessi vaatii. Terapiassa saattaa nousta mieleen asioita, joita ei ole helppo hyväksyä ja siksi terapia onkin joskus hyvin rankkaa ja haastavaa. Usein kuitenkin vaikeidenkin asioiden selvittäminen parantaa ihmisen elämän laatua. 

Seksuaaliterapia perustuu keskusteluun. Keskustelun lisäksi käytetään mielikuvaharjoituksia, kehonhahmotusharjoituksia, rentoutusharjoituksia, draamaa ja luovia toimintoja.

Mitä seksuaaliterapia ei ole

Seksuaaliterapiassa ei koskaan harrasteta minkäänlaista seksiä. Seksuaaliterapeutti ei kosketa asiakasta seksuaalisesti, eikä päinvastoin.